מוסדיים / סטאטוטוריים
מע"צ
רשות הגנים הלאומיים
קק"ל
חברת חשמל לישראל
תה"ל
החברה הממשלתית לתיירות
מינהל מקרקעי ישראל
משרד השיכון (עירוני וכפרי)
המכון לפיתוח מבני חינוך
מכללת שער הנגב
מועצה אזורית שער הנגב
עיריית תל אביב (מח. חינוך)
עיריית נתיבות
City of Rialto, CA
USDA -Forest Service

יועצים מקצועיים ויזמים
אבישי טאוב אדריכלים
הרי ברנדט אדריכלים
ש. קרני מהנדסים
ינון הנדסה ומחקר בע"מ - חיים אוסטרייכר
מהוד הנדסה
יורם בר סיני – א.ב. תכנון
RSA – לוס אנג'לס*
Alternate Energy inc.– Banning CA. *
Ermitage Hotels’ L לוס אנג'לס ובוורלי הילס
L&M Housing
י. גדיש ניהול פרויקטים
קיבוצים שונים (מחניים, מנרה, מירב, ואחרים)
לקוחות עסקיים בארה"ב (בנקים, חברות, וכו.)
יריב רייכר - יזם
אילן אורן – ניהול פרויקטים

עו"ד אורי גנור עו"ד אורי גנור

רשימת לקוחות
Ruvy Amir 2010- All Rights Reserved