ליווי וניהול פרויקטים

למשרד ניסיון רב בתחומים שונים הקשורים לליווי וקידום פרויקטים בהיבטם המקצועי. בין השאר שירותים אלו כוללים:

  • הכנת פרוגראמות
  • הנחית מתכננים
  • בקרת תכנון
  • גישור בין יזם ומתנגדים
  • שיתוף הציבור

דוגמאות לעבודות:

  • הנחייה וניהול תכנון גנים לאומיים.
  • הנחית תכנון כבישים ומעגלי תנועה עבור מעצ (כרפרנט)
  • כתיבת פרוגראמה (ותכנון ראשוני) לפארק אגני ניקוז והחדרה – ריאלטו קליפורניה.
  • כתיבת פרוגראמות למספר גנים לאומיים
ליווי וניהול פרויקטים
Ruvy Amir 2010- All Rights Reserved