נוף בתשתיות / תשתיות בנוף
תשתיות הנן מרכיב חיוני לחיים המסכן לעיתים את שלמות ואיכות הנוף. אנו משקיעים רבות בבחינת חלופות ובמציאת פתרונות בנויים וטבעיים שיאפשרו את דו הקיום של התשתיות ושל המערכות הטבעיות והאנושיות.

גישתנו לתכנון תשתיות הינה לשלבם ככל הניתן בצורה צנועה בנוף כך שיראו טבעיות למקום, בטוחות, חווייתיות ואסטטיות למשתמש בן ולצופה עליהן מרחוק. משרדנו נוהג להגדיר ולהציע את מהות והיקף הפתרון הנובע מאחריות מפתח השתיות לסביבה ולחיים בה. אנו עושים זאת  בכל אמצעי סביבתי, אדריכלי, או טכנולוגי ראוי ומקיימים לצורך כך קשרים של הערכה הדדית עם הגופים הירוקים.


דוגמת לפרויקטים:

  • יזום ופיתוח חלופה E1 ממונהרת לירושלים בשנת 1994 כחלק מעבודה ברגשות הגנים הלאומיים
  • הרחבות כבישים הרריים כגון  395 וכביש  866
  • פיתוח חלופות והערכות נופיות לכביש 891
  • קווי מתח על ועליון של חח"י – פיתוח תמורה סביבתית וחברתית
  • מעגל תנועה צומת עין כרם
  • מערכות ניקוז מחוזיות והשמשתן לנופש – מחוז סן ברנרדינו קליפורניה
  • שבילי אופניים בקליפורניה, מ.א. שער הנגב ות"א
  • מחקר והתמחות בנושא מעגלי תנועה, פתוח הנחיות למעגלי תנועה.
  • מחקר ופתוח שימוש במעקות נופיים ויישומם
  • כתיבת ועריכת קובץ הנחיות לתכנון נופי בכבישים
תשתיות
Ruvy Amir 2010- All Rights Reserved